Skip to main content

Table 1 Prevalence of A. ovis in goats and sheep from China, 2011–2015

From: Characterization of Anaplasma ovis strains using the major surface protein 1a repeat sequences

Location Species No. infected
Province Country No. tested No. positive (%)
Chongqing Wanzhou Goat 24 0 (0)
Jiangjin Goat 30 0 (0)
Guangxi Pingxiang Goat 11 0 (0)
Jingxi Goat 19 0 (0)
Guizhou Dushan Goat 17 4 (23.5)
Rongjiang Goat 29 1 (3.4)
Hebei Baoding Sheep 19 0 (0)
Liaoning Haicheng Goat 23 1 (4.3)
Huangren Goat 16 0 (0)
Fengcheng Goat 14 0 (0)
Hainan Haikou Goat 28 6 (21.4)
Inner Mongolia Manzhouli Sheep 13 0 (0)
Xinbaerhuzuoqi Sheep 20 14 (70.0)
Aershan Sheep 20 4 (20.0)
Eerguna Goat 20 5 (25.0)
Sichuan Hejiang Goat 32 0 (0)
Panzhihua Goat 31 13 (41.9)
Shanxi Lvliang Sheep 50 22(44.0)
Guangdong Qingyuan Goat 30 0 (0)
Zhaoqing Goat 33 0 (0)
Yunnan Ruili Goat 4 4 (100)
Fuyuan Goat 7 0 (0)
Yanshan Goat 15 0 (0)
Hubei Suizhou Sheep 47 5 (10.6)
Total    552 79 (14.3)