Skip to main content

Table 2 Most common and the longest microsatellites of the motifs

From: Development of genome-wide polymorphic microsatellite markers for Trichinella spiralis

RepeatMononucleotideDinucleotideTrinucleotideTetranucleotidePentanucleotideHexanucleotide
Motif%Motif%Motif%Motif%Motif%Motif%
CommonA/T59.43AT/AT61.84AAT/ATT39.28AAAT/ATTT37.30AAAAT/ATTTT18.07AAAAAT/ATTTTT10.87
 C/G40.57AC/GT24.53AAC/GTT22.21AAAC/GTTT15.27AAATT/AATTT10.53AAAATT/AATTTT6.67
   AG/CT13.38AAG/CTT10.06AATT/AATT7.95AATAT/ATATT9.72AAAAAG/CTTTTT5.19
   CG/CG0.24ATC/ATG9.46AATG/ATTC6.13AAAAC/GTTTT7.97AAAATG/ATTTTC4.31
     AGC/CTG6.58ACAT/ATGT4.93AATAC/ATTGT7.22AAATTT/AAATTT3.52
     Other12.40Other28.42Other46.49Other69.45
Longest(G)184(TG)54(ATA)64(CATA)17(TATAA)98(AATAGT)9
(TGTATA)9
(TATATG)9
(ATATAC)9