Skip to main content

Table 7 Nem comparisons for all the five countries

From: Genetic differentiation and population structure of Anopheles funestus from Uganda and the southern African countries of Malawi, Mozambique, Zambia and Zimbabwe

 MalawiMozambiqueZambiaZimbabweUganda
KarLikMajMacMatNcheNamManHonLiraAgulApaKam
Kar            
Lik5.43           
Maj4.388.37          
Mac11.3635.462.1         
Mat14.453.176.322.04        
Nche7.335.309.7517.606.32       
Nam2.442.472.061.839.756.81      
Man7.359.016.008.379.752.442.06     
Hon2.477.109.0113.156.0027.5220.8318.2    
Lira11.3635.4618.985.851.733.7217.604.471.22   
Agul17.6011.6513.640.940.766.339.3415.3820.5810.86  
Apa7.104.561.7212.9013.645.8518.986.891.018.379.36 
Kam1.981.061.600.031.011.600.591.491.985.4341.41.54
  1. Abbreviations: Mal; Malawi; Kar, Karonga; Lik, Likoma; Maj, Majete; Moz, Mozambique; Mac, Maciana; Mat, Matola; Zam, Zambia; Nche, Nchelenge; Nam, Namwala; Zim, Zimbabwe; Man, Mangwanda; Hon, Honde; Uga, Uganda; Lir, Lira; Agul, Agule; Apa, Apac; Kam, Kamuli